top of page

יום ירושלים בכיתת התקשורת

במסגרת שיעורי אנגלית ובהנחיית המורה ארזית מקמל, התלמידים למדו על ירושלים, סיירו סיור וירטואלי בסמטאותיה של העיר עי שימוש ב Google earth, בסופו הגיעו לרחבת הכותל.

התלמידים כתבו את חלומותיהם באנגלית והדביקו אותם על האבנים המוקרנות על הלוח.

תלמידי הכיתה יחד עם המורה יצרו 'כותל' משל עצמם, שלתוכו שלשלו את החלומות שלהם אשר ישמרו שם עד יום ירושלים בשנה הבאה.

שיעור משמעותי, רב ערכי ממדי ושפתי.
29 views

Comments


bottom of page