ישראל - ויאטנם שיעור אנגלית וירטואלי משותף

Updated: Dec 21, 2019יא 17 - שיעור אנגלית משותף עם תלמידים מויאטנם בנושא חג ראש השנה בהובלתה של ליאת מרום. התלמידים שאלו שאלות, חדו חידות ולמדו אחד על סממני החג של השני. ברוך שרייבר תקע בשופר.

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com