top of page

י"א 6 ביום עיון בבית החולים שיב"א

הכתה תרמה לפרויקט המבורך "חדר המתנות של יאיר" מתנות חדשות לחלוקה לילדים חולים המאושפזים בבית החולים.


56 views

コメント


bottom of page