top of page

י 4 בעקבות לוחמים

כיתה י' 4 יצאה לפעילות מקסימה בקסטל בעקבות לוחמים. היום נפתח בארוחת בוקר, ולאחר הסבר עיוני על ערכי לחימה נערכה פעילות גיבוש חווייתית.9 views
bottom of page