top of page

כימיאדה תשפ"ב

בדרך לכימיאדה שלושה שלבים:

שלב א' – מבחן מקוון, מבית התלמיד/ביה"ס, שני מועדים (התוצאה ה גבוהה תחשב), כניסה למבחן באמצעות "הזדהות אחידה" דרך פורטל תלמידים בקישור הבא:

שלב ב' – 4 מוקדי היבחנות בפרישה ארצית.

שלב ג' – במוסד האקדמי המאמן את הנבחרת – הטכניון!

-

מועדי ההיבחנות של שלב א': (משך הבחינה 90 דקות)

בחינה ראשונה – 26/10/2021 – 10:00-14:00

בחינה שנייה – 08/11/2021 – 14:00-18:00

-

הטבות לתלמידי הכימיה בנבחרות:

הקלה בבגרות מאת המפמ"ר לכימיה: מי שיגיע לשלב ג' ב"כימיאדה" ויענה על כל חלקי המבחן, יקבל ציון 100 בשאלון הבגרות באותה שנת היבחנות. חברי המשלחת בכימיה מקבלים מלגות לימוד מטעם הטכניון!

-

השתכנעתם? מצוין! עכשיו נשאר רק לתרגל לקראת הבחינה כדי להגדיל את הסיכויים להצליח. ארבעה שלבים פשוטים:

1) נכנסים לפורטל תלמידים בכתובת

2) בוחרים בנבחרת "כימיה" ולוחצים על כפתור "כניסה למבחנים מקוונים"

3) מזדהים באמצעות "הזדהות אחידה" של משרד החינוך.

4) נכנסתם למודל! יש לבחון מבחן בשפה הרצוייה.

-

לא לשכוח! מבחני התרגול ייסגרו בתאריך 24/10/2021 וייפתחו מחדש רק ב-10/11/2021. חשוב לתרגל כמה שיותר מבחנים משנים קודמות.

-

מידע נוסף על הנבחרת וכל שלבי ההיבחנות וההטבות ניתן למצוא בפורטל התלמידים של הנבחרת בקישור הבא:

26 views

Comments


bottom of page