top of page

כימיה אקטואלית

תלמידי כימיה משכבת י"א לומדים לזהות דבש מזויף בלמידה משמעותית לקראת ראש השנה!

שנה טובה ומתוקה לכולם!!44 views

Comments


bottom of page