top of page

כימיה אקטואלית

תלמידי כימיה משכבת י"א לומדים לזהות דבש מזויף בלמידה משמעותית לקראת ראש השנה!

שנה טובה ומתוקה לכולם!!43 views
bottom of page