top of page

כיתה י"א 6 במבצע התרמה

תלמידי כיתה י" א 6 בליווי המחנך טל סולומון, מקדמים מבצע התרמה לעמותת ע.ד.י - עמותת הורים לילדים החולים במחלת הדושן - מחלת ניוון שרירים, חשוכת מרפא, הפוגעת בילדים.

בשל מיעוט החולים במחלה - המחלה נחשבת כמחלה "יתומה" שכן אין כדאיות כלכלית לפתח תרופה. ההורים התארגנו והקימו עמותה וולנטרית המממנת את המחקר בכוחות עצמם. היום ניתן לעכב מעט את התקדמות המחלה באמצעות תרופות לסרטן.

תלמידי הכיתה ערכו סבב הסברה בין הכיתות, והיום ומחר מפעילים דוכן מכירה והתרמה בהפסקות וכן באדיבות הקניון שנעתר לארחנו בדוכן מכירה והתרמה.

עד כה הצליחו להתרים למעלה מ1000 ש"ח, והיד עוד נטויה.

כל הכבוד !50 views

Comments


bottom of page