כנס ארצי של מודל האו״ם

כיתת הדיפלומטיה בכנס ארצי של מודל האום בהשתתפות פוליטיקאים מוערכים במזכרת בתיה בנושא שמירה על איכות הסביבה. בכנס השתתפו תלמידי מגמת הדיפלומטיה ואורי קופלוביץ' שלנו אף זכה בפרס.

113 views