top of page

לומדים היסטוריה הלכה למעשה

"באנו לארץ אבותינו לשם מטרה קדושה, שום בית אחר אין לנו בכל העולם כולו. פה נחיה ופה נמות" (מאיר לייב הרשקו, מחלוציה הראשונים של המושבה לנציג הברון הירש, וניציאני).

במסגרת לימודי היסטוריה לבגרות יצאו כמה מתלמידי כיתות י' לסיור לימודי בעקבות עלייה ראשונה במושבה זכרון יעקוב. התלמידים ערכו חקר מרשים בנושא בעקבות הנלמד בשיעורים, ניווטו מתחנה לתחנה, הכינו פעילויות מרשימות והפגינו ידע ופיקנטריה למופת.

"פה נחיה ופה ניצור חיי זוהר חיי דרור"
42 views

Kommentare


bottom of page