top of page

למידה מיטבית בחירום

מדינת ישראל נלחמת בכל החזיתות ועומדת על שתי רגליה בנחישות ובגאווה של עם היודע לקום ולחיות גם במצבים של משבר.

החיילים שלנו נלחמים בשדה הקרב, ואנו סומכים עליהם שישמרו עלינו וינצחו בכוח אהבת המולדת והרעות.

הניצחון שלנו האזרחים בשגרת החירום הוא ההשכלה והרוח. המשמעות היא שעלינו להרים ראשנו, להיפגש, להיות יחד, ללמוד ולנסות לשמור על שגרה של למידה וקהילה במידת האפשר - יחד ננצח

היום התקיימה מערכת הלמידה בשלוש תוכניות:

שכבת יו"ד למדה בצורה מקוונת מהבית. שכבת י"א הגיעה לתיכון ללמוד מקרוב בסבבים על פי ההנחיות. שכבת י"ב למדה היום בפעם הראשונה בקמפוס החדש של הקריה האקדמית אונו למערכת לימודים רגילה.

המפגש בקמפוס היה מרגש, מהנה ומעצים והוכיח שאפשר להרחיב את אפשרויות הלמידה.

שמחנו להיפגש עם למעלה מ 90% מתלמידי התיכון שנכחו בלמידה מקרוב ומרחוק.

צוות התיכון מגויס להוראה, מורים לימדו מרחוק, בביה״ס ובקריה האקדמית, גילו גמישות גדולה ונדיבות רבה מתוך תחושת שליחות ואחריות, שביטחון וחוסן הם גם השכלה ועמידה איתנה של העורף תוך מטרה ברורה - לנצח גם בחזית הזאת את האויב.

תודה רבה לכל הצוות התומך בקריה האקדמית אונו על הכנסת אורחים בלב פתוח ובנפש חפצה. תודה לרנן הרטמן, מייסד ומנכ״ל הקריה האקדמית אונו, ולרונן גורביץ, סמנכ״ל לוגיסטיקה. תודה לעיריית קריית אונו ולאנשי אגף החינוך, ולראש העיר מר ישראל גל על הליווי להצלחת המהלך.

תודה לכולם, יחד נצא מחוזקים גלית לוי, מנהלת התיכון37 views

Σχόλια


bottom of page