top of page

מבצע התרמת דם

נתינה, ערבות והרבה מתוך הלב - פורים שמח

בתיכון בן צבי פורים אינו רק חג של שמחה וחגיגות המוניות, אלא גם של הפוגה לנתינה, לתרומה ולמעורבות בקהילה.

משלוחי מנות מרוכזים לחיילים, לילדים חולים ולאוכלוסייה המבוגרת ועם הפנים ליום המעשים הטובים.

שיאם של אירועי החג הוא מבצע התרמת דם. הושיטו את ידם תלמידים, מורים, אנשי צוות וגם המנהלת.

חג שמח ובריאות שלמה.


39 views

Comments


bottom of page