top of page

מגמת אומנות - פרויקט גמר

הערב נפתחה תערוכה מרהיבה של תלמידי י"ב של מגמת אומנות במעמד ראש העיר ישראל גל - ראש עיריית קריית אונו העבודות היפהפיות משקפות עשייה רבת יופי וכישרון שהלך והתפתח עד פרויקט הסיום - הבגרות.

מנהלת התיכון: גלית לוי רכז המגמה: חיימי פניכל מנחות הפרויקט: אליה כהן ונועם לוינסון מורי המגמה: צח שיף ודוריאן גוטליב
11 views

Comments


bottom of page