top of page

מדליה בתחרות בינלאומית

התלמידים נועה שפירא, אריאל מנלה ויואב סימן טוב מכיתה י' 4 השתתפו בתחרות World Scholars Cup.

התחרות הינה תחרות ארצית וכללה דיבייט, תחרות כתיבה, חידונים ועוד, והשתתפו בה מתחרים מחטיבות ותיכונים מרחבי הארץ.

התלמידים מבן צבי עלו לשלב התחרות הבינ"ל, וזכו במדליות, ואריאל מנלה אף זכתה במקום שישי בתחרות ה debate והשתתפה ב debate showcase, שנערך מול כל המתחרים והשופטים!

גאים בכם43 views
bottom of page