top of page

מדעי החברה לקהילה

תלמידי שכבת י"א במגמת מדעי החברה הלומדים פסיכולוגיה השתתפו בפעילות חקלאית - במשק המגדל מלפפונים.

התלמידים עזרו לשקם חממה, שבעליה איש מבוגר ובן שלחם בעזה ארבעה חודשים.

התלמידים עבדו ותרמו וכמובן גם נתרמו תוך קישור לתכנים הנלמדים במגמה, מוטיבציה והתנהגות פרו חברתית (אלטרואיזם).48 views

コメント


bottom of page