top of page

מהנדסות העתיד 5 - לתלמידות שכבת י"א

תלמידות כיתה י"א שמצטיינות במקצועות הריאליים מוזמנות להגיש מועמדות ל"מהנדסות העתיד 5"‬ ולפתח מיזמים טכנולוגיים חדשניים ויצירתיים עם מהנדסות מובילות מהתעשייה האווירית.69 views
bottom of page