top of page

*מוזיאון פלמ"ח - שכבת י"א *

"אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם, ואמרה מי אתם?

והשניים שוקטים יענו לה, אנחנו מגש הכסף, שעליו לך ניתנה מדינת היהודים.

כך אמרו ונפלו לרגלה עוטפי צל, והשאר יסופר בתולדות ישראל".

במסגרת לימודי ההסטוריה, לקראת בחינת הבגרות, מבקרת כל שכבת י"א במוזיאון פלמ"ח בתל אביב.

מדי שבוע נוסעות כמה כיתות מהשכבה ונחשפות באופן חוויתי אל הסיפור שעיצב וגיבש את מדינתנו.

"והשאר יסופר בתולדות ישראל"13 views

Comments


bottom of page