top of page

מועצת התלמידים - שישי חופשי

בעקבות שיח פורה ועבודה משותפת של נציגי מועצת התלמידים עם הנהלת בית הספר הגיע הרגע להשקת הפיילוט:

במסגרת כך נוסחו נהלים מקובלים בנושא התלבושת הכוללים שינויים מרעננים בכל ימות השבוע ושישי תלבושת חופשית אך מכבדת.82 views

Comments


bottom of page