top of page

מוקדים לסיוע נפשי

בעקבות האסון בהר מירון  משרד הבריאות מפעיל בסיוע ארגונים וקופות החולים מוקדים לסיוע נפשי:


עמותת בית חם טלפון 9518*

עמותת עזר מציון טלפון 1800-808-100

ער"ן - עזרה ראשונה נפשית טלפון 1201

סה"ר - סיוע נפשי ברשת https://sahar.org.il

עמותת משאבים לסיוע נפשי 24/7 עברית ושפות נוספות טלפון 046900600

דאגה בלב (שירות ביידיש) 0768844429


בקופות יופעלו קווי חירום לסיוע ותמיכה נפשית:

כללית 037472010

מכבי 3555*

לאומית - 2537*

מאוחדת 3833*


בתי החולים ערוכים לתת מענה 24 שעות כולל בשבת.


בנוסף, ניתן לפנות לקופות לשירות 3 שיחות תמיכה נפשית טלפונית עם מטפלי בריאות הנפש. המטפלים ישוחחו אתכם על הקשיים והמצוקה הנפשית ויעניקו לכם תמיכה, כמו גם כלים ומיומנויות שיסייעו לכם להתמודד עם האסון. לקבלת שירות זה ניתן לפנות ל:

מכבי - 3028*

מאוחדת - 3833*

כללית - 2708*

לאומית - 2537*


שלושת השיחות יתקיימו בימים הקרובים בתיאום אתכם ובלי שתצטרכו לצאת מהבית.

23 views

Comments


bottom of page