top of page

ממטרד למשאב -סיור בנושא איכות הסביבה

תלמידי י"ב ממגמת גיאוגרפיה יצאו ליום שכולו מוקדש לסביבה.

את הסיור פתחו באתר חירייה ולמדו על הטיפול בפסולת של גוש דן ותהליכים, כגון שימוש מחדש, מחזור והפיכת פסולת לאנרגיה.

התחנה השניה הייתה השפדן המפעל בו מטפלים במי השפכים של גוש דן והפיכתם למים מטוהרים לחקלאות.

גיאוגרפיה לומדים עם העיניים - חוויה לימודית מחוץ לכיתה.13 views

Kommentare


bottom of page