top of page

ממשיכים בהתנדבות

והיום יצאו תלמידים מכיתות י"ב 4,15, 16, 6 ו-20 להתנדב במושב עזריאל ובאבן יהודה.

בתיכון בן צבי מאמינים בערבות, במעורבות ובשותפות חברתית לצד למידה איכותית ומשמעותית.18 views
bottom of page