top of page

ממשיכים להתנדב בחקלאות

היום יצאו כיתות י"א 2,3,4,5,6,17 להתנדבות במושב עזריאל ועבדו בחממות של מלפפונים ופלפלונים ובאבן יהודה בחלקות תותים.

ימים מעצימים שהם חלק ממערך ההתנדבות הקבוצתית של תלמידי התיכון.

שנדע ימים של שקט וצמיחה.34 views

Comments


bottom of page