top of page

מסיבת סיום - מחזור נ"ט(פליקס)

בערב מרהיב וחגיגי, סרטונים מרגשים ומופע ססגוני נפרדו הבוגרים ממערכת החינוך ומתיכון בן צבי.

ראש העיר וסגנו, מנהלת התיכון, מנהלת השכבה, נציגי ההורים והתלמידים בירכו את הבוגרים. בכל אחד מהנאומים אפשר היה לשמוע את נוכחותם של ערכי המוסר והמצוינות החברתית שלאורם התחנכו לצד השאיפה להתפתחות אישית ומשמעותית.

בהצלחה לבוגרים224 views

Comments


bottom of page