top of page

☀️ מסיימים שנה

שנת תשפ"ב מגיעה לסיומה כשחגיגיות ותחושת עשייה טובה צובעות את היום האחרון, יום התעודות.


ריכזנו את כל התמונות שצילמנו לאורך השנה לסרטון המסכם את שלל התכנים שהובאו פה.

התמונות משקפות פעילות לימודית, חינוכית ערכית וקהילתית ענפה ורצף של עשייה החוצה שכבות, מקצועות ומגמות.


אין ספק שיש לנו במה להתגאות. 🏅


שבוע טוב

חופשה נעימה80 views

Commentaires


bottom of page