top of page

השאלת ספרי לימוד דיגיטליים בשנה"ל תשפ"ד

Updated: Aug 26, 2023

השאלת ספרים תשפ״ד - ספרים דיגיטליים


בשנים האחרונות חל שינוי במודל בחינות הבגרות של משרד החינוך שבו אנו נדרשים ללמידה מתוקשבת בכל מקצועות הלימוד. הלמידה המתוקשבת מהווה בסיס לתוכנית ההיבחנות וההערכה החלופית בכל מסלולי הלימוד. בשנת הלימודים הבאה - תשפ"ד - נרחיב עוד יותר את חלקנו בתוכנית השאלת ספרים דיגיטליים באמצעות חברת Classoos.

אנו רואים חשיבות גדולה במהלך הזה שיש בו יתרונות רבים, ובראשם צמצום ניכר של ההוצאה עבור רכישת ספרי לימוד,

צמצום פגיעה במשאבי טבע מתכלים, יצירת סביבת לימודים מתקדמת ומעניינת יותר עבור התלמידים והמורים, ואיזון בין מיומנויות חיוניות כמו תקשוב וכתיבה וכמובן היעדר הצורך בהגעה לביה"ס עם תיק כבד.

פרטים אודות הרישום והתשלום יימסרו בהמשך, לאחר השיבוץ הסופי של התלמידים למסלולי הלימוד המגוונים ורמות הלימוד השונות באנגלית ובמתמטיקה.
733 views

Comments


bottom of page