top of page

מפגשים מעצימים


הערב התקיימו בתיכון שני מפגשים: ההורים של שכבת י׳ וההורים של שכבת י"ב, אלה המתחילים צעדיהם בביה״ס ואלה המסיימים אותו.

הורי התלמידים של שכבת י׳ הגיעו למפגש חשיפה במרכז העצמה המיוחד שלנו הפועל ופועם עבור התלמידים בליבו של ביה״ס. בהמשך קיבלו ההורים הסבר על התאמות בדרכי ההיבחנות, מלקוּת ללמידה.

במקביל נפגשו הנציגים של הנהגת ההורים משכבת י"ב להתחיל ולתכנן את תהליכי הפרידה מביה״ס.

שני המפגשים משמעותיים ומרגשים.
23 views

댓글


bottom of page