top of page

מפגש רצפים - תשפ"ג

כבכל שנה גם השנה התקיים מפגש רצפים שנכחו בו מרכזי מקצועות הליבה, מסלול המחוננים ורכזי ההתאמות הלימודיות של חטיבות הביניים בן צבי, שז"ר ופרס יחד עם מרכזי המקצועות של התיכון.

פתחה את המליאה החגיגית מנהלת התיכון גלית לוי והמנהלת הפדגוגית אסתר ערבה. לאחר מכן הצטוותו הרכזים בחדרים כדי לדון בשיתוף פעולה ליצירת רצף לימודי מקצועי מחטיבת הביניים והמעבר לתיכון.

מפגש חשוב זה המתקיים בכל שנה מקדם למידה משמעותית, שיתוף פעולה בין כל הגורמים ורצף למידה סביב תכנים, מיומנויות וגישות חינוכיות מתאימות.
34 views

Comments


bottom of page