top of page

מפגש תלמידי מסלול המחוננים עם גיורא רום

מפגש בין תלמידי מסלול המחוננים וגיורא רום, מחבר הספר צבעוני ארבע.

במפגש חשף את סיפור נפילתו בשבי המצרי, ההתגברות שלאחר השיבה הביתה והחזרה לחיים כטייס קרב.


36 views

Comments


bottom of page