top of page

מצטיינת נשיא משלנו -מאיה גבאי

מאיה גבאי בת ה 19, חובשת קרבית בחטיבת החילוץ וההצלה, קיבלה את אות הצטיינות בטקס מרגש בבית הנשיא.

תעודת הצטיינות ניתנה למאיה שהפגינה מסירות, מקצועיות ורגישות תוך מסירות נפש אמיתית.

התרומה הבלתי נתפסת של מאיה ב7.10 בלטה יחד עם סיפורי גבורה ומסירות נוספים.

אנחנו מצדיעים למאיה בגאווה גדולה.

 19 views

Comments


bottom of page