top of page

מרוץ בכושר 2023 שכבת י"ב

היום התקיים ה״מרוץ בכושר״ של תלמידי ותלמידות י"ב, המרוץ המסורתי של השכבה הבוגרת בתיכון.

כ-600 תלמידים ותלמידות לקחו חלק במקצים השונים: מקצה אישי תחרותי ומקצה קרבי המשלב סלול מכשולים מאתגר, בחלקו סחיבת אלונקות, זחילה, וקליעה למטרה לאחר מאמץ.

אירוע זה מסכם את לימודי החינוך הגופני במסגרת בית הספר בצורה חוויתית, מהנה ותחרותית.


תודות לתלמידי מגמת הקולנוע משכבת י' על הפקת הסרטון:

פלג טל, מאור טורר, איתי ליפץ

ולמורי המגמה גליה שילוח ואלדד בוגנים162 views

תגובות


bottom of page