top of page

מרתון מקוון מטעם משרד החינוך לקראת בחינות הבגרות במתמטיקה

Updated: Jun 23, 2020

שלום רב,

האגף לחינוך על-יסודי שמח לבשר על השקת מרתון מקוון (וירטואלי) לקראת בחינות הבגרות במתמטיקה שיתקיימו  בתאריכים 29.6.20-1.7.2020, ומזמין אותך לצרף תלמידים בכיתות י"א-י"ב הלומדים מתמטיקה ברמת 4-5 יח"ל ולאפשר להם לתרגל באופן מקוון וללא תשלום, לקראת הישורת האחרונה לבחינות הבגרות במתמטיקה.

מרתון מתמטיקה יתקיים ביום א' ו' בתמוז תש"ף ,28.6.20 בין השעות 9:00-17:30 .

המרתון המקוון יבוצע ע"י חונכים הפועלים בתכנית החונכות הווירטואלית, המופעלת עבור משרד החינוך ע"י מטח.


להלן תהליך הפעילות:

  • רישום בקישור: טופס רישום לתלמידים (מצורף קישור נפרד בתחתית הודעה זו)

  • ביום א', 28.6.2020, ו' בתמוז תש"ף, בשעות 09:00-17:30 יתקיים מרתון הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה.

  • ביום המרתון יושק עמוד שירכז את הקישורים לתרגילים, מצגות ושידורים. התוכן יהיה מסודר לפי שאלון ולפי נושא בכל שאלון.

  • התלמידים שיירשמו למרתון, יקבלו מסרון עם קישור לאתר זה, וכן לכיתה הווירטואלית בנושא אותו בחרו.

  • הציוד הדרוש לתלמידים בביתם: מחשב, אינטרנט ואוזניות, טל' נייד תמיכה טכנית תעמוד לרשות התלמידים.

לוח זמנים למרתון מתמטיקה:

הפעילות תתקיים כל שעות היום, ותנוהל לפי הנושאים בבחינת הבגרות.

שעה פעילות

8:00-9:00   פתיחת האתר ושליחת מסרונים לתלמידים שנרשמו למרתון


9:00-12:00 התלמידים יפתרו תרגילים נבחרים בתרגול עצמי , ויצפו במצגות מסכמות על פי נושאים. התלמידים יצפו בפתרון תרגילים מוקלטים עפ"י המפורסם , הפותרים את התרגילים הנ"ל.


12:00-17:30  התלמידים ייכנסו לכיתות הווירטואליות עם חונכים, בהן יתקיים מפגש לימודי

בנושאים הנבחרים ע"י התלמיד. התלמידים יוכלו לקבל מענה אנושי ומקצועי.


הליווי במרתון זה מוענק על ידי חונכים מקצועיים ומנוסים שהוכשרו לכך. המפגשים המקוונים מתנהלים באווירה נעימה, התלמידים מקבלים הסברים על הנושאים השונים (בע"פ ובעזרת מצגות), פותרים תרגילים על לוח משותף וניתן להתחבר בכל זמן ובכל מקום, מכל מכשיר.

הרישום דרך הקישור: 

בהצלחה רבה

אסתר ערבה

266 views

Comments


bottom of page