משלוחי מנות לגימלאי קריית אונו

Updated: Feb 26

משלוחי מנות מתלמידי תיכון בן צבי

לגימלאי קריית אונו.

חג שמח.


20 views0 comments

Recent Posts

See All

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com