משלוחי מנות לגימלאי קריית אונו

Updated: Feb 26

משלוחי מנות מתלמידי תיכון בן צבי

לגימלאי קריית אונו.

חג שמח.


35 views0 comments