top of page

משפחת בן צבי מחזקת את ברוך

Updated: May 14, 2020

משפחת תיכון בן צבי, מורים, עובדים ותלמידים, מרכינה ראש על מותו של חייל צה"ל, סמ"ר עמית בן יגאל,

שנפל בעת פעילות מבצעית.

עמית היה בנו יחידו, האהוב של חברנו היקר ברוך בן יגאל.

אנו שולחים תנחומים והשתתפות בצער להוריו, נאווה וברוך ולשתי אחיותיו הצעירות.

מזמינים אתכם, מורים, הורים, תלמידים ובוגרים לכתוב לברוך ולמשפחה.

המכתבים שלכם יועברו על ידי צוות בית הספר.

יהיה זיכרו של סמ"ר עמית בן יגאל ברוך.
345 views

Commentaires


bottom of page