top of page

מתווה למידה תשפ״א

תלמידים והורים יקרים שלום רב, ערב פתיחת שנת הלימודים אנו מבקשים לפרוס שנית את מתווה הלימודים באופן מתומצת ולהזכירכם כי בכוונתנו ליצור שגרת לימודים כזו שתתאים עצמה למציאות המשתנה. יצרנו לפרק הזמן הקרוב קבוצות לימוד שעומדות בדרישות משרד החינוך והבריאות וביקשנו לבסס גם את ההיכרות והשיח האישי . מספר הקבוצות הגבוה (כ- 2000 במספר ) מחייב את כל באי בית הספר ,בשלב הראשון, להשתלב וללמוד בקבוצה בה התלמיד רשום . לקראת חגי תשרי ניתן יהיה לערוך שינויים בהתאם לבקשות שתוגשנה בכתב למחנכי הכיתות . הצלחת תפעולו של בית הספר מותנה בשיתוף הפעולה של כולנו.


מתווה למידה תשפא
.pdf
Download PDF • 181KB
חוזר תזכורת 9.20
.pdf
Download PDF • 159KB

447 views

Comments


bottom of page