top of page

מתמטיקיץ - מחנה קיץ במתמטיקה לעולים לכיתה י׳

Updated: Aug 19, 2020

במהלך חודש אוגוסט נקיים את מתמטיקיץ - מחנה קיץ דיגיטלי לתלמידים העולים לכיתה י' ומעוניינים להשתלב ב-5 יח"ל במתמטיקה.

מטרת מתמטיקיץ היא לפתח את החשיבה והאוריינות המתמטית ולהכין את התלמידים לקראת כניסתם לתיכון.

המחנה כולל קבוצות למידה, סדנאות ומתחמים חווייתיים.

המחנה ללא עלות ומתאים לכלל התלמידים.
596 views

コメント


bottom of page