top of page

נבחרת כדורשת - הישג

נבחרת הבנות של התיכון בכדורשת ניצחה בשלב הבית המוקדם ועלתה לשלב המחוזי.

בהצלחה בהמשך.26 views
bottom of page