״נושמים לרווחה״ - תערוכת מגמת אמנות ועיצוב 2020-2019

100 views