״נושמים לרווחה״ - תערוכת מגמת אמנות ועיצוב 2020-2019

111 views