top of page

נפרדים מהקריה האקדמית

מדינת ישראל ממשיכה להתמודד עם אתגרים, ונראה כי יש אופק ואופטימיות, מה שמאפשר גם לנו לחזור ללמידה בתיכון על פי המרחב הכי מוגן שיש.

נוסף לפעילות התנדבותית שאנחנו מוצאים ערך רב בעידודה ובהתרחשותה, החל משבוע הבא יתחילו תלמידי ביה"ס ללמוד בתיכון, לפי המערכת המוכרת, ונפרד מהקריה האקדמית שהייתה לנו אכסניה נהדרת. בשלב זה תהיה למידה היברידית, כאשר תינתן קדימות ללמידה בתיכון על פי הנחיות פיקוד העורף.

אנו מודים לצוות הקריה האקדמית על פתיחת שערי הקריה ובעיקר על פתיחת הלב עבור תלמידי תיכון בן צבי והצוות. המקום אפשר לנו לגוון את אפשרויות הלמידה ולהרחיב את ימי המפגשים עם התלמידים.

והיום ארזנו את הציוד שהבאנו מהתיכון, עשינו מאמץ גדול להחזיר את כל חדרי הכיתות כמו שקיבלנו אותם ונפרדנו. תודה לצוות המנהלה שעזר... בפריסה טעימה במיוחד.

תודה רבה לכל הצוות התומך בקריה האקדמית אונו על הכנסת אורחים בלב פתוח ובנפש חפצה. תודה לרנן הרטמן, מייסד ומנכ״ל הקריה האקדמית אונו, ולרונן גורביץ, סמנכ״ל לוגיסטיקה. תודה לעיריית קריית אונו ולאנשי אגף החינוך, לראש העיר מר ישראל גל ולסגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך מר רון מלכה על הליווי להצלחת המהלך ועל ההיענות הנרחבת לכל צורך שעלה.

תודה לכולם יחד אנחנו מתחזקים גלית לוי, מנהלת התיכון וכל הצוות החינוכי.108 views

コメント


bottom of page