top of page

נתוני החינוך לשנת תשפ"א

אנו גאים מאוד בתלמידים שלנו ובצוות החינוכי והמקצועי. עם פרסום נתוני החינוך לשנת תשפ"א מחזור נ"ח, אפשר לומר ששוב הצלחנו לקיים את מה שהבטחנו - מצוינות ערכית חברתית לצד מיצוי היכולות והכישורים.

השבוע התפרסמה התמונה החינוכית ובה הישגי התלמידים בתחומים שונים: ערכים, אקלים, התמדה, נשירה והישגים אקדמיים.

מחזור נ"ח סיים בהצטיינות יתרה עם 96% זכאות לבגרות. נתון מרשים המהווה תוצאה של השקעה גדולה של התלמידים והצוות בתיכון.

90% מהתלמידים סיימו עם 5 יח"ל אנגלית ו - 70% סיימו עם תעודת בגרות, ובה 4-5 יח"ל מתמטיקה.

* אנו גאים במיוחד בנתוני ההתמדה של תלמידינו בביה"ס. תלמידי תיכון בן צבי המתחילים בכיתה י' מסיימים בו בכיתה י"ב, להוציא בודדים הבוחרים לעזוב מרצונם.

הישגים אקדמיים חשובים מאוד, אך לא לבדם. חשובים לנו אף יותר דרך ארץ, שירות משמעותי והידיעה שתלמידינו יהוו את חוד החנית בחברה הישראלית בהנהגה ובהובלה למען עתיד כולנו; 98% מתלמידי ביה"ס מתגייסים ו/או מתנדבים לשירות מדינה משמעותי.

ברכות לתלמידים גאים בכם!!

תודה והערכה לצוות התיכון שעושה לילות כימים למען הצלחת תלמידינו ותודה למנהלת בשנה זו הגב' ציפי רוזנבוים.


בברכת שנה טובה, גלית לוי, מנהלת בית הספר


89 views

Komentáře


bottom of page