top of page

סדנת צילום ביולוגי - בעין העדשה

במסגרת שיעורי ביולוגיה עברו תלמידי המגמה סדנת צילום ויצאו לשטח לצלם.

התמונות שצילמו מבטאות את הקשב שהופנה לטבע שאנו רואים כל יום בשגרה.  36 views

Comments


bottom of page