top of page

סדנת תקשורת

היום נערכה סדנת תקשורת לתלמידי

י' 4 + 5. הסדנה נתנה לתלמידים כלים לזהות את סגנון התקשורת שלהם ושל סביבתם ולשפר את התקשורת עם אנשים בעלי סגנונות תקשורת שונים.

התלמידים שיתפו פעולה וגילו עניין והתלהבות.20 views

Comments


bottom of page