top of page

סדנת תקשורת

היום נערכה סדנת תקשורת לתלמידי

י' 4 + 5. הסדנה נתנה לתלמידים כלים לזהות את סגנון התקשורת שלהם ושל סביבתם ולשפר את התקשורת עם אנשים בעלי סגנונות תקשורת שונים.

התלמידים שיתפו פעולה וגילו עניין והתלהבות.16 views
bottom of page