top of page

סיור בבית הפלמ"ח

"כי רעות שכזאת לעולם לא תיתן לליבנו לשכוח, אהבה מקודשת בדם, את תשובי בינינו לפרוח",

י"א 4 בסיור היסטוריה בבית הפלמ"ח, לקראת בגרות החורף, כי איו לנו ארץ אחרת .33 views

Komentarze


bottom of page