top of page

סיור בבית הפלמ"ח - היסטוריה


תלמידי כיתות י"א 4 וי"א 5 נסעו היום לסיור בבית הפלמ"ח בתל אביב. הסיור מהווה השלמה לתהליך הלמידה בהיסטוריה לקראת בגרות החורף.

סיור חוויתי ומעשיר.43 views

Commenti


bottom of page