top of page

סיור דיפלומטי

כיתת דיפלומטיה י"א 18 הגיעה היום לסיור במרכז האמריקאי בירושלים. התלמידים למדו על ההיסטוריה של ארה"ב וחוו מפגשים עם מנהיגי עבר במציאות מדומה.

משם המשיכו לסיור טעימות, כדרכה של ירושלים.113 views
bottom of page