top of page

סיור לימודי *בבית המשפט העליון ובכנסת ישראל*

הכניסה לבית המשפט העליון הייתה ברגעי מחאה כנגד מינויו של אריה דרעי שהורשע בפלילים לשר בממשלה, כשתוך היכל בית המשפט התקיים דיון בהרכב מורכב של 11 שופטים על עתירה זו.

הייתה חוויה משמעותית לסייר בין כותלי בית המשפט ולשמוע על ההיסטוריה המפוארת של השפיטה בישראל שמשמשת מודל לחיקוי בעולם, וכמובן לחזות מקרוב ביחסי הגומלין שבין הרשויות (המחוקקת, המבצעת והשופטת).

התחנה השנייה, במרחק הליכה, הייתה משכן כנסת ישראל עם טרקלין שאגל המרהיב, אולם המליאה המוכר שמתקיימים בו הפולמוסים בין קואליציה לאופוזיציה והצבעות על חוקים. לקראת סיום היום החשוב הזה התיישבו התלמידים על כיסאות חברי הכנסת בחדרי הוועדות וקיימו דיון המדמה את העבודה הפרלמנטרית בנושא חשוב ורלוונטי - בריונות ברשת. כל קבוצת תלמידים ייצגה גוף/ארגון בעל עמדה בנושא. כך התקיים מעגל שיח של הבעת דעות מנוגדות לצד הסכמות.

אין ספק שהדמוקרטיה היא זכות יסוד שלנו, ועלינו לשמור עליה, וכדי לעשות זאת נכון חלה החובה על כל אחת ואחד מאיתנו להיות מעורה, להיות מעורב, לקיים ויכוח ושיח מכבד על ערכים.

זו דמוקרטיה במיטבה!68 views

Comments


bottom of page