top of page

סיור ספרותי


תלמידי ספרות מורחב מסיירים בתל אביב. ביקור בביתה של *לאה גולדברג* ברחוב ארנון ליד הבית הכחול, ביקור בביתה של *יונה וולך*, ועכשיו מקשיבים לסיפורה על *תרצה אתר*...

בהמשך יגיעו לביתה של *רחל* הבודדה והחולה... יום מלא מילים מוסיקה וסיפורים.... הספרות יוצאת מהספרים ומקבלת חיים.
25 views

コメント


bottom of page