top of page

סמינר מחוננים 2022

היום יצאו תלמידי מסלול המחוננים לסמינר של יומיים. את הבוקר פתחו בחצר תל חי, טיפסו במסלול שביל ישראל ב"שביל הפצועים" והגיעו לקבר האחים, באנדרטת האריה השואג.

התלמידים נהנים ממזג אוויר נפלא, מנופי הארץ ומסיפורי ההיסטוריה והגבורה של עמנו.38 views

Comments


bottom of page