top of page

סמ"ר עמית בן יגאל ז"ל

ביום עצוב זה משפחת תיכון בן צבי, מורים, עובדים ותלמידים, מרכינה ראש על מותו של חייל צה"ל,

סמ"ר עמית בן יגאל, שנפל הבוקר בעת פעילות מבצעית. עמית היה בנו יחידו, האהוב של חברנו היקר ברוך בן יגאל. אנו שולחים תנחומים והשתתפות בצער להוריו, נאווה וברוך ולשתי אחיותיו הצעירות. ברוך היקר, אנו מחזקים את ידיך ומחבקים אותך בשעה קשה זו. יהיה זיכרו של סמ"ר עמית בן יגאל ברוך.
266 views

Comments


bottom of page