top of page

עבודות ומבחני מעבר - לעולים לכיתה י"א

Updated: Jul 2, 2022


תלמידים יקרים 🌈

מבחני קיץ להשלמה/ מעבר והגשת עבודות 30% יתקיימו בשני מועדים:

24.8 מתמטיקה - מבחן מעבר לשכבת יוד תשפב.

29.8 יתר המקצועות - מבחני מעבר/ השלמה והגשת 30% במקצועות השונים ביוד תשפ"ב.

המבחנים יתקיימו בבין השעות 9:00-11:15 כולל תוספת זמן.

את העבודות התלמידים יגישו בתאריך ה 29.8, במזכירויות השכבה.

בהצלחה וחופשה פורייה 🏖️😎


713 views

Comments


bottom of page