top of page

עברית ואנגלית Hand ביד

יום העברית נפתח עם בגרות חורף שאליה ניגשו 4 כיתות והפגינו עניין והתלהבות מהבגרות הראשונה שלהם.

הועלתה תערוכת כרזות של ניבים שיצרו תלמידי כיתות י'. לקראת התערוכה נערך שיתוף פעולה עם צוות אנגלית.

התלמידים חקרו מקורות של ניבים ומצאו להם ניבים מקבילים באנגלית.

בהפסקה פעילה חגיגית במיוחד תלמידי התיכון עברו בתחנות השונות ושיחקו במשחקי שפה שהכינו התלמידים.

תחנה מעניינת מאוד הייתה תחנת משחקי הבנת ניבים באנגלית.

שבת שלום28 views

Comments


bottom of page