top of page

ערב מגמת מחול

הערב המרכז, הבמה עלו רקדני המחול לערב שהותיר את הקהל נפעם מאיכויות, מכישרון יוצא דופן ומעושר של סגנונות, ובהם גם והיבטים שונים של המציאות הישראלית.

אפשר היה להתרשם מעבודה מדויקת, מאנרגיות שביטאו את אהבת הריקוד ומקצועיות רבה.21 views

コメント


bottom of page